Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja missiooniks on pakkuda läbi organisatsiooni süsteemse arengu puuetega inimestele elukvaliteedi ja toimetuleku parendamist ning olla puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostaja maakonnas.