Tere tulemast Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja veebilehele!

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja missiooniks on pakkuda läbi organisatsiooni süsteemse arengu puuetega inimestele elukvaliteedi ja toimetuleku parendamist ning olla puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostaja Pärnu maakonnas.

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsiooniks 18 puuetega inimeste ühingule Pärnus ja Pärnumaal.